چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨
کارگاه دانش افزایی با عنوان « صورت و سیرت انقلاب»
 

استاد ارجمند 

با ابلاغ سلام 

باستحضار می رساند نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه هنر با توجه به جايگاه رفيع و نقش محوري اعضاي محترم هيأت علمي و ضرورت تقويت زمينه و ظرفيت‌هاي علمي و فرهنگي آنان، در اج