چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨
اخبار > خانواده برتر از منظر قرآن
 


  چاپ        ارسال به دوست

خانواده برتر از منظر قرآن

خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی بیشترین مسئولیت را در رشد، تربیت، تحول و سعادت انسان ها بر عهده دارد و از آنجایی که هر جامعه متشکل از مجموع خانوادها است، هر چه این خانواده ها به تکامل و برتری نزدیک شوند جامعه نیز تکامل یافته تر و پویاتر می شود.

 

دین مبین اسلام به عنوان تنها دینی که به همه ابعاد وجودی انسان توجه داشته خانواده را به طور ویژه ای مورد توجه قرار داده است به گونه ای که در بین نهادهای اجتماعی محبوبترین نهاد در نزد خداوند می باشد . امام صادق (ع) از پیامبر نقل می کنند : در اسلام هیچ چیز محبوبتر از خانه ای که با ازدواج آباد می شود نیست و هیچ چیز بیشتر خشم خدا را در نمی آورد از خانه ای که به وسیله طلاق خراب بشود[1]

اسلام بـرای تـشـکیل خـانـواده، استانداردهایی را معرفی می کند. هرقدر ارکان تـشکیل دهنده خانواده با استانداردها منطبق باشد به همان میزان از شایستگی و برتری بـرخـوردار خـواهـد بـود. در روایات، ویژگی‌های فراوانی برای شایسته ترین زنان و مردان ذکرشده است و در سیره معصومین(ع) نیز ارشاداتی وجود دارد که می توان از آنها خـانـواده هـای بـرتـر و شـایـسـتـه را شـنـاخـت . و امـا مـلاک بـرتـری، از نـظـر اسـلام ، مـال و ثروت و مانند آن نیست که کسی به آنها ببالد و بگوید. «نَحنُ اَکثرُ اَموالاً وَاَولادا»[2] همچنین زور و قوت مادی نیز معیار برتری نیست که کسی در ارزیابی افراد در خانواده ها بگوید: «کانواُ اَشَدَّ مِنکُم قُوّةً»[3]و نیز برخورداری از قوم و قبیله و عشیره، جاه و مقام و شهرت نیز ملاک برتری نسیت.بلکه بـرتـری در فـضـایـل انـسانی و ارزشهای اسلامی است

در قرآن کریم نمونه هایی از خانواده برتر معرفی شده است از جمله : خـانـواده حـضـرت مـریـم (ع ) را بـرتـر دانـسـتـه شده و از آن بـه «آل عـمـران» یاد می شود .در این خانواده برتر دو بانو یعنی حضرت مریم و مادرش به عنوان صفوه و برگزیده الهـی بـه جـهـانـیـان مـعـرفـی شده اند. حضرت مریم با آن همه کمالاتی که قرآن کریم گـوشـه هـایـی از آن را ذکـر کرده، دست پرورده مادری نمونه است که او را به پناه خدا سـپـرد، خـدا هم به او پناهندگی داد. آن پناه خواستن نیز در کنار محراب عبادت بود و به استجابت رسید و همچنین خانواده حضرت ابراهیم در آیه ای از قرآن کریم می خوانیم :

اِنَّ اللهَ اصـطـَفـی ادَمَ وَ آلَ ابـراهـیـمَ و آلَ عـِمـرانَ عـَلَی العـالَمـیـن . [4]

نـمـونـه دیـگر خانواده برتر در قرآن، خانواده حضرت یحیی (ع ) است . او نمونه ای از فـرزنـدی صـالح در خـانواده ای شایسته است . خانواده حضرت موسی (ع ) نیز از این جمله اسـت . چـنـان کـه هـمـسـر او دختر حضرت شعیب (ع ) دارای صلاحیتهای اخلاقی و معنوی فراوانی است که قرآن کریم نجابت و حیای او را ستوده است (فَجاءَتهُ اِحداهُما تَمشی عَلَی استحیاء...)[5]

اسـلام، اهـل بـیـت پـیـغـمـبـر اکـرم (ص ) را بـه عـنـوان نـمـونـه ای کـامـل از خـانواده برتر معرفی و صلاحیت الگویی آن را برای جهانیان امض